Ny analyse dokumenterer at Aarhus mister stort på beskæftigelsestilskud

Del artiklen:

Ny analyse bekræfter påstand fra Aarhus om, at kommunen uretmæssigt taber 300 millioner kroner om året på beskæftigelsesområdet. Analysen viser også, at kommunen vil lide i mange år under, at man tidligere bevilgede forholdsmæssigt mange førtidspensioner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Aarhus Kommune har lige præcis det forventede antal dagpengemodtagere ud fra kommunens rammevilkår, og dermed rejser en ny analyse fra VIVE alvorligt tvivl om teknikken bag det såkaldte beskæftigelsestilskud, som i år ventes at påføre Aarhus kommune et tab på omkring 300 millioner kroner.

Logikken bag beskæftigelsestilskuddet var, at det skulle motivere kommunerne til at yde den bedst mulige indsats for at få de ledige i job og dermed reducere udgifterne til dagpenge.

Der har tidligere været rejst kritik af, at teknikken bag tilskuddet har et meget stor element af tilfældighed. Det var blandt andet baggrunden for, at det særlige finansieringsudvalg i forbindelse med forhandlingerne om en udligningsreform foreslog at ændre tilskuddet.

Det er VIVE, som på baggrund af registerdata for alle 16-64 årige danskere, har kortlagt kommunens forventede udgifter til forsørgelse. Og de tal viser, at Aarhus har marginalt færre borgere på dagpenge – og altså ikke markant flere, som tildelingen af beskæftigelsestilskud kunne indikere.

Bruger for mange penge på førtidspension

Til gengæld bruger kommunen omkring 25 procent mere end forventet på førtidspension. Og det er ifølge analysen et langt sejt træk at ændre på, fordi en borger beholder sin førtidspension i mange år, og derfor ændrer tildelingen af førtidspension kun antallet af modtagere meget langsomt.

Selvom kommunen i 2016 og 2017 kun tildelte hhv. 82 og 76 procent af det forventede antal førtidspensioner, så faldt overforbruget på området i forhold til det forventede kun med cirka 0,8 procent.

Dermed kan kommunen se frem til en betydelig ekstraudgift i en meget lang periode.