Ti kommuner kræver ekstraordinær CPR-kontrol inden nytår

Del artiklen:
Ti borgmestre kræver efter en række artikler her på NB-Økonomi i et brev til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at han skal pålægge kommunerne at gennemføre systematisk kontrol med alle udlændinge inden udgangen af året. (Foto: Casper Christoffersen/Scanpix 2010)

Indenrigsministeriet skal pålægge alle kommuner i Danmark at gennemføre en systemtisk kontrol af alle udlændinges opholdsstatus. Det krav kommer fra ti kommuner, som en reaktion på artikler her på NB-Økonomi om fejlregistreringer, som har medført fejludbetaling af kommunal udligning for mellem en halv og en hel  milliard om året.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Ti kommuner kræver i et brev til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), at han pålægger kommunerne at gennemføre en ekstraordinær kontrol af alle  udenlandske statsborgeres opholdsstatus inden udgangen af året.

Brevet kommer som en direkte reaktion på, at NB-Økonomi fredag afdækkende, hvordan to ud af tre kommuner ikke har ført kontrol med, om deres udenlandske indbyggere reelt stadig bor i kommunen. De tilgængelige tal viser, at folketallet i en række kommuner formentligt har været overvurderet med 20-40.000 borgere.

“Det har stor betydning for samfundsøkonomien og for danskernes velfærd, at udrejste udenlandske borgere registreres korrekt som udrejste i CPR-registeret,” skriver Hjørrings borgmester Arne Boelt på vegne af Rebild, Kerteminde, Sønderborg, Mariagerfjord, Randers, Lolland, Jammerbugt, Bornholm, Svendborg og Hjørring Kommuner.

Brevet fokuserer særligt på, at en række kommuner har fået ekstra udligning på grund af de fejlregistrerede borger.

“Den manglende kontrol har helt naturligt de største konsekvenser i de kommuner, hvor de fleste udenlandske statsborgere er registrerede. Her indtager hovedstadsområdet en særlig rolle, idet området rummer de fleste udlændinge,” hedder det i brevet.

Borgmesteren skriver, at kommunerne i hovedstadsområdet “ifølge NB-Økonomi, i helt utilstrækkeligt omfang udfører kontrol af udenlandske statsborgeres opholdsstatus,” men glemmer at fortælle, at det gælder alle kommuner i Danmark.

Faktisk viser NB-Økonomis opgørelse, at der er præcis samme andel af kommunerne i hovedstadsområdet, nemlig 66 procent, som ikke udfører systemtisk kontrol med udlændinge, som der er i hele landet. Men effekten er størst i hovedstaden, fordi kommunerne her generelt har forholdsmæssigt flere indvandrere.

Samlet har de pågældende hovedstadskommuner ifølge analysen i NB-Økonomi uretmæssigt fået mellem 300 og 600 millioner kroner for meget i udligning, fordi hovedstaden har forholdsmæssigt langt flere udlændinge end de fleste provinskommuner.

En stor del af pengene er kommet fra netop de ti kommuner, som har skrevet til økonomi- og indenrigsministeren.

Fejl i CPR udløser ekstraudgifter for det offentlige

Udover udligning peger de ti kommuner på, at de fejlagtigt registrerede borger kan udløse en række andre offentlige udgifter:

  • Grundbeløb til de praktiserende læger
  • De fejlregistrerede udlændinge har stadig sygesikring i Danmark og kan dermed rejse tilbage til Danmark og få gratis behandling på sygehusene.
  • De optjener ofte ret til folkepension
  • De kan uretmæssigt modtage sociale ydelser og få udbetalt grøn check