Minister erkender rod i KMF og giver budgetgaranti for 2019

Del artiklen:
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby erkender nu problemerne med kommunernes afregning for sundhedsydelser og udteder en budgetgaranti for 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby erkender nu kaos i afregningen af den kommunale medfinansering og giver kommunerne budgetgaranti i 2019. 

Af Arne Ullum, [email protected]

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby erkender nu kaos i afregningen af den kommunale medfinansering og giver kommunerne budgetgaranti i 2019. 

Af Arne Ullum, nb-økonomi.dk

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby erkender nu, at ændringer i den såkaldte kommunale medfinansiering (KMF) har medført store og uforklarige afvigelser i kommunernes betaling. Ministeren har derfor besluttet at fastfryse ordningen for 2019 og give kommunerne en form for budgetgaranti, som nu skal forhandles med KL.

“Når nogle kommuner oplever så store problemer, er vi selvfølgelig nødt til at tage det alvorligt. For det er selvsagt frustrerende for kommunerne, hvis de ikke kan gennemskue regningerne fra ministeriet og regionerne. Derfor fastfryser vi KMF’en, så der er budgetsikkerhed i ´19 – netop som KL’s formandskab har ønsket det,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelselse.

Baggrunden er det kaos, som NB-Økonomi har beskrevet det seneste måneder. Der er mindst tre årsager til, at afregningerne er blevet meget uforudsigelige.

  • I 2017 blev systemet ændret, så kommunerne betalte mere for små børn og ældre og mindre for de øvrige aldersgrupper.
  • Samtidig blev DRG-taksterne ændret, så ambulante og indlagte patienter skulle betale det samme.
  • Regionerne har registreret data for indlæggelser vidt forskelligt, og derfor har dataene bag systemet været meget upræcise.

Ministeren forholder sig ikke til, hvordan fejlene er opstået, men konstater blot i sin pressemeddelelse:

“I 2018 blev ordningen aldersdifferentieret – bl.a. efter ønske fra KL – for at målrette ordningen mod ældre og småbørn, som kommunerne i forvejen har tæt kontakt med. Det kan have givet udsving i ordningen, ligesom et nyt DRG-system, overgangen til LPR3 og Sundhedsplatformen kan have givet udsving.”

Uklart hvad garantien betyder

Det er i pressemeddelelsen ret uklart, hvad det præcist er, regeringen vil gøre.

Ministeren vil drøfte efterreguleringen for 2019 med KL, men vil ifølge pressemeddelelsen allerede nu gerne sige, at tanken er at sikre et begrænset udsving i forhold til den faktiske kommunale betaling.

Men ifølge et baggrundsnotat vil regeringen sikre, at den enkelte  kommunes betaling ikke kommer til at afvige væsentligt fra det beløb, som kommunen har budgetteret med i 2019.

De tab, kommunerne har lidt i 2018, bærer kommunerne dermed selv, ligesom kommuner med en forsigtig budgettering bliver straffet. (se særskilt artikel).

Regeringen har igangsat analyse
Sundhedsministeren understreger, at den kommunale medfinansierings incitamenter til en styrket pleje og forebyggelse er centrale, også fremadrettet, hvor kommunernes rolle på sundhedsområdet styrkes markant med den sundhedsreform, som regeringen netop nu forhandler.

Derfor vil regeringen se på, hvordan man kan løse problemerne og har igangsat en analyse af udviklingen i ordningen, som ventes færdig i løbet af 2019.

”Kommunerne kan nu med ro i maven afvente resultaterne af regeringens analyse, som skal kaste lys over en række udsving i ordningen. Vi må til bunds i problemerne, så vi kan fortsætte arbejdet med at forebygge unødige indlæggelser og i stedet sikre borgeren et nært og sammenhængende sundhedstilbud,” siger Ellen Trane Nørby.