Ministerbrev skal få kommuner til at tildele flere seniorførtidspensioner

Del artiklen:
(ARKIV) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kræver, at kommunerne skærper fokus på seniorførtidspensionister. (
(ARKIV) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kræver, at kommunerne skærper fokus på seniorførtidspensionister. ( - Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Kom så i gang! – kan man næsten høre beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sige til landets kommuner. Der skal gives flere seniorførtidspensioner, og alle landets borgmestre og A-kasser har i denne uge fået brev fra ministeren for at sætte skub i tildelingerne. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Hvis de ikke har forstået det før, så er budskabet helt klart nu. Troels Lund Poulsen har sendt brev til alle landets borgmestre for at få kommunerne til at give flere seniorførtidspensioner. Også A-kasserne har fået brev med en opfordring til at finde de personer, der kan få den særlige pension, der er tiltænkt nedslidte.

På fem år fra 2014 til 2018 har kun en femtedel af de forventede 7.400 fået tildelt seniorførtidspension.

I brevet til borgmestrene skriver Troels Lund Poulsen, at de aktuelle politiske drøftelser om pension til nedslidte ikke skal stå i vejen for, at kommunerne “skærper fokus på brugen af seniorførtidspension, herunder sikrer at reglerne anvendes korrekt, og at de nedslidte seniorer, der henvender sig på jobcentrene, vejledes om muligheden for seniorførtidspension. Det er en afgørende forudsætning for, at seniorførtidspensionen kan give de seniorer, der efter et langt arbejdsliv er nedslidte, mulighed for en værdig tilbagetrækning.”

Troels Lund Poulsen henviser til erfaringerne fra fem kommuner, der bruger ordningen. De har alle en “positiv indstilling og udbredt vilje til at anvende ordningen” og samtidig har de et “godt kendskab til ordningen og en god forståelse for forskellen på reglerne om førtidspension efter de almindelige regler og reglerne om seniorførtidspension.”

Forvirring om reglerne  

Med brevet følger også en opsamling på en spørgeskemaundersøgelse fra de tolv kommuner, der har bevilget færrest eller ingen seniorførtidspensioner. I tilbagemeldingerne viser det sig, at det ikke kun er manglende viden, der er problemet. En udbredt uklarhed om forskellen på bevilling af førtidspension og seniorførtidspension har betydet, at nogle af dem, der var berettiget til seniorførtidspension, i stedet har fået almindelig førtidspension.

Det opsummeres i et notat fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 12 kommuner, der har givet færrest eller slet ingen seniorførtidspensioner:

• I stedet for seniorførtidspension tilkendes der ofte førtidspension efter de almindelige regler.
• Nogle af disse kommuner, kan ikke se, at kravene er anderledes end for de
almindelige sager om førtidspension.
• Modtager ingen ansøgninger eller har ingen ansøgere i målgruppen.

Kommunernes sammenblanding af reglerne for førtidspension og seniorførtidspension bekræfter den tendens, jobcentret i Silkeborg Kommunes fandt i en gennemgang af i alt 144 sager. Her viste det sig, at 27 borgere var i målgruppen for seniorførtidspension, mens de i stedet havde fået almindelig førtidspension. Silkeborg tildelte frem til udgangen af 2018 i alt seks seniorførtidspensioner.

Fleksjob på få timer ikke grundlag for afslag på seniorførtidspension

Flere kommuner fortæller også i spørgeskemaet, at ansøgerne til seniorførtidspension gerne vil have fleksjob i stedet for pension. Som NB-Beskæftigelse har fortalt, kan det kan være en af forklaringerne på, at de ender med førtidspension i stedet for seniorførtidspension.

Mens ansøgeren selv kan besluttet sig for fleksjob, kan jobcentret ikke henvise til fleksjob på få timer som alternativ, understreger Troels Lund Poulsen. Det er netop en af forskellene på almindelig førtidspension og seniorførtidspelsion til nedslidte. Han skriver:

“Der kan ikke gives afslag på en ansøgning om seniorførtidspension med henvisning til, at borgeren kan klare et fleksjob på få timer. Det er en betingelse for visitation til fleksjob i få timer, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne, og dermed er fleksjob i få timer ikke et alternativ til seniorførtidspension, hvor man ikke må iværksætte indsatser for at udvikle arbejdsevnen. Personer, der opfylder betingelserne for seniorførtidspension, men som selv
ønsker at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet i et lille fleksjob, skael naturligvis
fortsat have mulighed for det.”

Seniorførtidspension skal med i rutiner og arbejdsgange 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen foreslår kommunerne, at de skal sikre:

  • Et godt kendskab til ordningen samt forståelse for forskellen på reglerne om
    førtidspension og reglerne om seniorførtidspension.
  • Rutiner eller arbejdsgange, der sikrer opmærksomhed på at identificere borgere, der er i målgruppen.
  • At alle relevante medarbejdere regelmæssigt informeres om ordningen, så den
    ikke ”glemmes” blandt de andre og større målgrupper, og så også nye medarbejdere får kendskab til ordningen.
  • At borgerne vejledes konkret om ordningen, således at de er bekendt med muligheden for at indgive en ansøgning.