Millioner kroner til lokale fællesskaber

Del artiklen:

Takket være de ildsjæle, som brænder for at gøre en positiv forskel for mennesker, steder og livskvalitet i lokalsamfund, bliver 23 nye underværker nu til virkelighed med støtte fra Realdania. Se listen af Underværker her.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Der er stor bredde og kreativitet i de 23 nye Underværker, som nu får støtte fra foreningen Realdania, så de kan sættes i gang. Mangfoldigheden i projekterne vidner om, at der findes ildsjæle i hele landet, og projekterne kan være med til at styrke lokale fællesskaber i både byerne og på landet.

Blandt de udvalgte Underværker er for eksempel det socialøkonomiske ’Vaskeriet’, som knokler for at hjælpe mennesker med udviklingshæmning til at udvikle mod, evner og drømme, så de kan finde sig til rette på en arbejdsplads. Nu får både brugere og ildsjæle mere plads og bedre muligheder for at styrke fællesskabet med beboerne i det almene boligområde, Søvangen, i Brabrand.

Også Koelbjergmanden, Nordens ældste menneskefund, får nu, takket være lokale ildsjæle, sin helt egen udstillingsbygning i Vissenbjerg vest for Odense. Den færdige bygning skal også give mulighed for, at besøgende kan blive klogere på områdets særlige istidslandskab.

Og på Vesterbro i København skal en 600 kvadratmeter stor taghave forny et område i udvikling og gøre det grønnere. Samtidig skal taghaven samle børn og unge, naboer og udsatte om at dyrke det grønne og fællesskabet.

111 ansøgere fra hele landet

Siden 2011 har Realdania målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og blinde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen. Med Underværker-kampagnen er der indtil videre gennemført seks ansøgningsrunder. I 2018 forlængede Realdania kampagnen med yderligere 45 mio. kroner og tre ansøgningsrunder frem til 2020. Alle ’byggende’ ildsjæle har mulighed for at søge.

De 23 projekter, som nu får støtte, er valgt blandt 111 ansøgere fra hele landet. Vinderprojekterne er vidt forskellige og spreder sig på tværs af land og by, men fælles er, at ildsjælene er med til at skabe nye oplevelser og fællesskaber og rækker ud til lokalsamfund og udsatte grupper.

”I Realdania har vi støttet ildsjælenes projekter i en længere årrække, og det er opløftende at se, hvordan hver ansøgningsmulighed byder på nye inspirerende idéer og en smittende energi. I Realdania tror vi på ildsjælene og deres evne til at se det store potentiale i det små – og skabe forandringer og forbedringer. Vi er stolte af fortsat at kunne bakke op om ildsjælenes indsats,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Likes på Facebook er vigtige

Som led i deres ansøgning skulle ildsjælene demonstrere tilslutning til deres projekt ved at få andre til at give det et ’like’ på www.underværker.dk. Ifølge Realdania har det skabt livlig og positiv opbakning på de sociale medier og i lokalpressen, hvor ildsjælene har formået at mobilisere andre og skabe begejstring om deres projekter. Flere projekter har opnået langt over 1.000 likes på hjemmesiden. Så interessen for ildsjælenes mange projektideer er stor.

For de ildsjæle, der ikke nåede at byde ind i denne ansøgningsrunde, kommer der en ny mulighed senere på foråret.

De udvalgte Underværker er følgende:

Jylland

Brohuset, Sundby Mors Havn, Morsø Kommune. Et multiaktivitetshus for lokale foreninger er på vej på Mors. Støttes med: 700.000 kr.

Byens Rum, Årre, Varde Kommune. Et byrum til leg, fysiske aktiviteter og læring. Støttes med 1.000.000 kr.

Generationsbroen, Låsby, Skanderborg Kommune (forprojekt). Projektet er et forprojekt, der skal undersøge, hvordan der kan skabes nye mødesteder på tværs af generationer. Støttes med 100.000 kr. til en forundersøgelse.

Gæstehuset – et dagtilbud for døende, Kolding, Kolding Kommune (forprojekt).Gæstehuset skal være et aflastningstilbud til pårørende og døende, som ønsker at dø i eget hjem, og til døende, der er helt alene. Støttes med 200.000 kr. til projektudvikling.

Harrevig Grønne Forsamlingshus, Harrevig-egnen, Skive Kommune (forprojekt). På Harrevig-egnen er borgerne gået sammen om at skabe et moderne forsamlingshus for borgerne i de to landsbyer. Støttes med: 200.000 kr. til projektudvikling.

Kulturhuset Terminalen, Herning, Herning Kommune. At skabe et socialt samlingspunk for alle urbane sportsgrene og subkulturer. Støttes med 1.000.000 kr.

Mejeriet åbner op, Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune. Mejeriet er et frivilligt drevet kulturhus, som skal have et løft, så det kan rumme flere funktioner. Støttes med 1.000.000 kr.

Natur-huset, Starup, Varde Kommune. NATUR-HUSET skal gøre bymidten til et sted, der henvender sig til alle aldre, og give turister indblik i lokalområdets unikke natur og historien. Støttes med 930.000 kr.

Vaskeriet – et multifællesskab, Brabrand, Aarhus Kommune. Vaskeriet er en ’øvebane’ for mennesker med udviklingshæmning og et fællesskab. Støttes med 600.000 kr.

Thy Caravanen, Thy, Thisted Kommune. Der er tale om en specielt udviklet ’facilitetsbase’ på hjul med mobilt køkken, borde/bænke, overdækning, bålpladser mm. Støttes med 430.000 kr.

Unge med vilje i Bedst mod West, landsbyklyngen Bedst mod West, Ringkøbing-Skjern Kommune. At skabe et spændende og involverende miljø for unge. Støttes med 410.000 kr.

Fyn

Koelbjergmanden og istidsdannelsen, Vissenbjerg, Assens Kommune. En ny udstillingsbygning, som skal formidle Koelbjergmanden – Nordens ældste menneskefund. Støttes med: 800.000 kr.

Sjælland og øerne

Der ligger et teater i Nordvest, Københavns Kommune. Byrummet skal vendes, så folk inviteres indenfor. Et byrum, der både kan stå alene og vise vej ind i teatret. Støttes med 180.000 kr.

En fremtid for alle unge! Sundby, Københavns Kommune. Urban Dreams vil udvikle et midlertidigt fritids- og kulturtilbud, der løser behov for ly og læ og skaber rum for sociale eksperimenter. Støttes med 799.310 kr.

Et trygt rum for Hjemløserådgivningen, Nørrebro, Københavns Kommune. Gennem ombygning af eksisterende rådgivningsfaciliteter m.m. er målet at skabe bedre rum for, at hjemløse og frivillige kan få rekreativ ro. Støttes med 500.000 kr.

H15 Taghave Halmtorvet, Københavns Kommune. Et grønt arbejdstag på 600 kvadratmeter ved indgangen til Den Grå Kødby. Støttes med 615.000 kr.

Street Under Buen, Nørrebro, Københavns Kommune. To farverige asfaltbaner, opbevaringstribuner, belysning og omklædningsrum under Bispeengbuen. Støttes med 843.750 kr.

Ørestad Kunsthal, Københavns Kommune. Visionen er et lokalt forankret udstillingssted med kunst på internationalt niveau. Støttes med: 1.000.000 kr.

INSP! hvor alle kan gøre en forskel, Roskilde, Roskilde Kommune. Med dette projekt skal stedets tag renoveres, og vinduer og varmekilder skal udskiftes. Støttes med 1.000.000 kr.

Kunst i Brug, Unnerud, Odsherred Kommune. Den gamle brugs i Unnerud skal genoplives som et centralt mødested og indrettes med væveværksted, kunstbibliotek, tagterrasse og gårdhave. Støttes med 685.000 kr.

Samlingspunkt på Svanholm Gods, Skibby, Frederikssund Kommune (forprojekt). Dette forprojekt skal undersøge mulighederne for at skabe et samlingspunkt på Hornsherred for friluftsliv, fællesskab, økologi og kulinarisk håndværk. Støttes med 130.000 kr. til projektudvikling.

Wonderland på Lolland. Wonderland skal være samlingspunkt for danske rollespillere på tværs af alder, køn og bopæl i en tidligere kemisk våbenfabrik. Støttes med 600.000 kr.

Badekultur i Nakskov Fjord, Nakskov, Lolland Kommune. 
Badebroen på Hestehovedet trænger til et ansigtsløft, der bl.a. omfatter en lille sauna, omklædningshuse på stranden og istandsættelse af selve broen. Støttes med 900.000 kr.

Læs mere om Underværkerne på Realdania hjemmeside.