Så stor er forskellen i restlevetiden i kommunerne

Del artiklen:

Forskellen i restlevetid mellem kommunerne er faldet en smule. Men det dækker over, at restlevetiden stiger markant i og omkring de store byer. Se tallene for alle kommuner her. 

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Forskellen i restlevetiden i Danmarks 98 kommuner er faldet en smule de seneste år, og det skyldes især at Købehavns Kommune har fået mange ressourcestærke tilflyttere, og derfor er kommunens restlevetid steget hurtigere end i andre kommuner. Det fremgår af et svar fra Finansministeriet til Folketinget.

Tidligere lå København markant under alle andre kommuner i restlevetid, nu ligger kommunen lidt bedre end Lolland, der har landets korteste restlevetid.

“Stigningen i restlevetiden siden 2001 har været særlig stor i blandt andet en række kommuner omkring København og Aarhus, mens restlevetiden er steget mindst i blandt andet en række kommuner i det sydlige Danmark (fx Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Langeland, Sønderborg og Tønder),” hedder det i svaret.

Forklaringen er ifølge ministeriet en ændret sammensætning af befolkningen i kommunerne.

Men der er stadig markante forskelle mellem kommunerne, viser en ny opgørelse fra Finansministeriet over, hvor hvor mange år en 30-årig mand og kvinde kan forvente at have tilbage i livet, afhængig af hvilken kommune vedkommende bor i.

I kortet nedenfor kan du se, hvor restlevetiden i landets kommuner.