Få del i 50 millioner kroner til lokale samlingssteder

Del artiklen:
På tværsaf 'Vesterhavsklyngen' er de unge mellem 15-25 år ved at forvandle et nedslidt klubhus til et nyt attraktivt samlingsted.
På tværsaf 'Vesterhavsklyngen' er de unge mellem 15-25 år ved at forvandle et nedslidt klubhus til et nyt attraktivt samlingsted. - Foto: Claus Bjørn.

Der mangler samlingssteder ude i landsbyerne for at fællesskabet og fritidslivet kan få gode vækstbetingelser. Derfor har Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden afsat 50 millioner kroner til formålet og alle landsbyklynger over hele landet kan søge penge til et lokalt mødested.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Over de sidste 40 år er befolkningstilvæksten i de større byer accelereret og landdistrikterne er flere steder præget af tomme huse, omlagte busruter og butiksdød. Men et pilotprojekt viser, at et stærkt bånd mellem landsbyer, der ligger geografisk tæt på hinanden, kan være med til at løfte et område og vende en negativ udvikling.

Pilotprojekt Landsbyklynger blev til i et samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden og Foreningen Realdania, hvor fem landsbyklynger blev etableret i perioden 2015-2017 for at teste, om en landsbyklynge kan bruges som et strategisk værktøj til at arbejde med bæredygtig udvikling af landdistrikter. De fem pilotprojekter blev placeret i Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Vordingborg, Ringkøbing-Skjern og Hjørring Kommune. Siden er der blevet udviklet i alt 29 landsbyklynger rundt om i landet.

En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder formaliseret om fælles strategiske mål, og hvor det handler om at skabe en fælles stedsidentitet, sociale fællesskaber og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder. Og for at hjælpe gode rammer på vej til at dyrke fællesskabet og fritidslivet, har Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden bevilget 50 millioner kroner til en kampagne for udvikling af fysiske mødesteder i landsbyklynger over hele landet.

Potentiale på landet

”Der er demografiske udfordringer på landet. Men der er samtidig positiv energi og masser af potentiale for udvikling. De seneste tre år har vi set, at landsbyer står stærkere, når de samarbejder på tværs af traditionelle by- og sognegrænser. Vi har også set, at der er et behov for bedre mødesteder, som alle byer har ejerskab til, og som passer til de nye fællesskaber – derfor er vi glade for at kunne støtte de fremtidige fysiske rammer sammen med Lokale og Anlægsfonden,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Alle landsbyklynger med gode idéer til innovative mødesteder kan søge om midler til formålet. I første omgang er det muligt at søge om støtte til at få udviklet idéen til et egentligt projekt. Fristen for ansøgning er den 1. september 2019.

Projektet er en naturlig forlængelse af samarbejdet mellem Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, som fra 2016-2018 støttede og udviklede 29 landsbyklynger.

Fakta om kampagnen

Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter op til 20 anlægsprojekter i landsbyklynger fordelt over hele Danmark.

De fysiske projekter skal:

  • Fremme nye fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde og skabe synergi mellem klyngernes landsbyer – gerne med afsæt i det stedbundne potentiale
  • Sikre mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi
  • Sikre mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige
  • Bidrage til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter
  • Være innovative og have høj eksempelværdi for andre landsbyklynger

Læs mere her: Mødestedet