Minister er positiv overfor forslag om skærpet CPR-kontrol

Del artiklen:
Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) betegner et forslag fra to borgmestre om skærpet CPR-kontrol for konstruktivt, men først afgøre om det skal være et decideret krav til kommunerne efter en undersøgelse. (
Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) betegner et forslag fra to borgmestre om skærpet CPR-kontrol for konstruktivt, men først afgøre om det skal være et decideret krav til kommunerne efter en undersøgelse. ( - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er positiv overfor det forslag om skærpet CPR-kontrol, som to borgmestre kom med i går her på NB-Økonomi. Men ministeren vil først afgøre, om det skal være et decideret krav overfor kommunerne, når en embedsmandsgruppe har analyseret kommunernes CPR-registreringer.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er positiv overfor det krav om skærpet CPR-kontrol, som to borgmestre kom med her på NB-Økonomi i går. Forslaget gik i al sin enkelthed ud på, at kommunerne blev forpligtet til at med faste mellemrum at kontrollere de udlændinge, som hverken har indkomst eller anden kontakt med det offentlige, for at undersøge, om de er udvandret.

”Jeg synes, det lyder konstruktivt, hvis alle kommuner fremover begyndte at følge systematisk op på deres CPR-registreringer som foreslået overfor udlændinge uden indkomst eller kontakt med det offentlige. Det er i det hele taget kommunernes ansvar at sørge for, at bopælsregistreringen i CPR er korrekt. Det gælder også i forhold til udlændinge,” siger ministeren i en skriftlig kommentar til NB-Økonomi.

Ifølge ministeren er det “den enkelte kommune, som vælger indhold og omfang af den forebyggende og kontrollerende indsats inden for rammerne af gældende lovgivning”.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil først vurdere, om den frihed skal afløses af mere præcise krav til kontrolindsatsen, når embedsmændene i det særlige Finanseriengsudvalg, som løbende ser på den kommunale udligning, har set på sagen.

“Jeg har netop sat Finansieringsudvalget til at undersøge kommunernes registreringer mere bredt, og det vil jeg afvente resultaterne af, inden jeg lægger mig fast på eventuelle nye krav,” siger han.

Får næppe effekt før i 2021 eller 2022

Kontrollen med CPR-registeret har fået stor opmærksomhed, ikke mindst blandt landets kommuner, fordi folketallet er afgørende for fordelingen af en stor de af tilskud og udligning til kommunerne.

Ifølge reglerne er det hovedsageligt folketallet den første januar 2019, som afgør fordelingen af kommunale tilskud og udligning i 2020. Det betyder, at det er usikkert, om et eventuelt krav om skærpet og ensartet kontrol med CPR-registrene får nogen effekt i 2021, da der vil gå et stykke tid, før kommunerne kan opfylde et eventuelt nyt krav, og dermed også inden kontrolindsatsen bliver synligt i folketallet.

De to borgmestres krav kom, efter at NB-Økonomi de seneste dage har beskrevet, hvordan en række data og en ny rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har skabt frygt for, at der optræder et stort antal udlændinge i det danske folkeregister, som reelt er udvandret fra Danmark.