Analyse: Lettere adgang til seniorførtidspension kan afgøre folketingsvalget

Del artiklen:
(ARKIV) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er under pres for at fremlægge forslag til forbedring af seniorførtidspension, der er så gode, at Socialdemokratiets forslag om differentieret pension til nedslidte blegner. (
(ARKIV) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er under pres for at fremlægge forslag til forbedring af seniorførtidspension, der er så gode, at Socialdemokratiets forslag om differentieret pension til nedslidte blegner. ( - Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2018)

Resultatet af forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet om tidligere pension til nedslidte kan være med til at afgøre det kommende folketingsvalg. En lettere adgang til seniorførtidspension bliver helt central.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Analyse af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Der er pres på beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), når han torsdag indleder realitetsforhandlinger om ændring af seniorførtidspension med et bredt udsnit af Folketingets partier.

Udover en forbedring af ordningen skal han samtidig tage luften ud af Socialdemokratiets forslag om tidligere pension til de nedslidte, som gav partiet gode point i den valgkamp, der er i fuld gang op til et folketingsvalg, der skal afholdes senest den 17. juni.

At sagen er vigtig understreges af, at partiformændene Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) deltager i forhandlingerne, som de også gjorde før vinterferien.

Mens Socialdemokratiet har foreslået en diffentieret og rettighedsbaseret folkepension, så nedslidte kan gå tidligere på pension, så har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) henvist til seniorførtidspensionen, der indtil videre har været en fiasko.

Derfor skal der mærkbare forbedringer af seniorførtidspensionen til, for at den kan fremstå som et alternativ til Socialdemokratiets forslag.

Som Weekendavisen skrev fredag, skal beskæftigelsesministeren “gøre denne nødudgang fra arbejdsmarkedet så gunstig, at den får attraktionen ved den socialdemokratiske plan til at blegne.”  Men hvordan gør man det?

Viden og visitation

Det er en fiasko, Troels Lund Poulsen skal tale op og lave en aftale om. Det har givet sig meget konkret udtryk i, at kun en femtedel af de forventede 7.400 havde fået tilkendt seniorførtidspension ved udgangen af 2018.

Ministeren har hidtil ment, at det var for lidt viden om ordningen hos kommunerne og borgerne, der stod i vejen. Før vinterferien modtog sagsbehandlere og borgere derfor informationsmateriale om seniorførtidspensionen. Selvom der kan være en sandhed i det, batter det ikke i det politiske sværdslag om regeringsmagten.

Derfor bliver Troels Lund Poulsen nødt til at lægge konkrete forslag til forbedring og en eventuel udvidelse af seniorførtidspensionen på bordet.

Lettere adgang til seniorførtidspension

Bent Bøgsted (DF) foreslår i en artikel i NB-Beskæftigelse i dag, at der skal laves en særskilt lov om seniorførtidspensionen, så den ikke bliver blandet ind i førtidspension og fleksjob. En professor på Aalborg Universitet foreslår i samme artikel, at politikerne lader sig inspirere af reglerne for almindelig førtidspension før reformerne.

Hvis adgangen til seniorførtidspension skal lettes, er det vigtigste parameter, der kan skrues på, en definition af, hvad nedslidning er, og et mål for hvor nedslidt man skal være for at få tidligere pension. Det er der ikke nogen klar definition af i dag, og man skal over i den almindelige førtidspension for at finde et bud på, hvor grænsen ligger.

Tidligere kunne man få adgang til almindelig førtidspension, hvis man havde mistet to trediedele af sin arbejdsevne. I dag er kravet til arbejdsevne skærpet betydeligt. For eksempel har næsten en trediedel af alle fleksjobbere en arbejdstid på under fem timer om ugen. Det kan være et ønske hos den enkelte, men det kan også være en konsekvens af et afslag på førtidspension med henvisning til arbejdsevnen.

De kommende forhandlinger kan komme til handle om, hvor grænsen for arbejdsevnen skal ligge for at få seniorførtidspension, og om den grænse skal være fast og en rettighed. Når alt er kogt sammen, kan svaret på de spørgsmål afgøre folketingsvalget.