Usædvanlige ændringer i udvandring bag faldende folketal i tre vinder-kommuner

Del artiklen:
Økonomichef Jesper Kragerup afviser meget klart, at Frederiksberg Kommune har kontrolleret CPR-registeret for at spekulere i kommunal udligning.

Tre af de største vindere i spillet om udligning på grund af faldende folketal har haft en usædvanlig og overraskende vækst i udvandring til udlandet. Det er netop den slags udsædvanlige bevægelser, som økonomi- og indenrigsministeren har sat sine embedsmænd til at undersøge. Kommuner afviser, at de har spekuleret i systemet.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Tre af de store vinderkommuner i den kommunale udligning har haft en overraskende stor vækst i udvandringen, som sikrer kommunerne et stort tocifret millionbeløb i ekstra udligning fra den særlige pulje for kommuner med faldende folketal.

Det er særligt bemærkelsesværdigt i de to hovedstadskommuner Gentofte og Frederiksberg, hvor en kraftig vækst i antallet af udlændinge på bare to år er vendt til et fald på grund af en kraftig stigende udvandring. Hjørring Kommune har også et relativ stor stigning i udvandringen, men det er kun omkring halvdelen af stigningen i de to hovedstadskommuner.

Netop det forhold at stigningen i udvandringen er koncentreret om to år er afgørende for Gentofte og Frederiksberg. Normalt skal en kommune have fald i folketallet over fem år for at få tilskud, men de to kommuner får andel i pengene ud fra en særlig regel for kommuner, hvor folketallet set over to år er faldet mere end 0,5 procent. Ingen af de to kommuner ville have opfyldt det kriterie, hvis den samme udvandringen var sket over tre eller fire år.

Heldigt at netop amerikanere og filippinere rejser

Et nærmere kig på tallene viser, at det især er amerikanerne, som ifølge tallene fra CPR-registeret har forladt Frederiksberg, mens det er filippinere, som har forladt Gentofte.

Det er ud fra en udligningsmæssig vinkel en relativ optimal sammensætning. Årsagen er, at en mistet borger godt nok giver de to kommuner ekstra udligning for faldende folketal, men samtidig mister kommunen tilskud fra det aldersbestemte tilskud og fra de socioøkonomiske tilskud.

Netop amerikanerne og til dels filipinerne er de grupper, som kommunerne får relativt lidt i tilskud til, og derfor er det de to nationaliteter blandt de grupper, som det er bedst for kommuner med faldende folketal at miste.

Amerikanerne er generelt højtuddannede, og efter omlægningen af statistikken for udlændinges uddannelse er tilskuddet for en typisk amerikaner faldet markant, og dermed overstiger tilskuddet for faldende folketal klart tabet på de øvrige parametre. Samtidig tjener amerikanerne typisk godt, og defor udløser de også færre tilskud på de øvrige socioøkonomiske parametre.

Filipinerne udløser også typisk relativt lidt i udligning efter en ændring i 2013. Den skulle forhindre, at især au-pair-piger udløste store sociale tilskud, selvom de sjældent udløste store udgifter i kommunerne.

Hjørring Kommune har ikke haft samme medvind. Her er det i høj grad borgere fra Rumænien, Ukraine og Litauen, som er udmeldt af CPR-registeret, og det er grupper, som ofte udløser et næsten lige så stort tilskud fra de socioøkonomiske parametre, som de giver efter reglerne om faldende folketal.

Indenrigsministeren vil undersøge påfaldende bevægelser

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) oplyste i sidste uge, at han har bedt embedsmændene i det særlige Finansieringsudvalg om at undersøge påfaldende ændringer i kommunernes folketal.

Årsagen er, at det er kommunerne selv, som styrer CPR-registrene, og derfor er frygten, at kommunerne bevidst vælger at lede efter fejlregistrereringer blandt de borgere, som det er mest profitabelt ud fra en udligningsmæssig betragtning at miste.

Frederiksberg: Afviser klart spekulation i CPR-registeret

“Frederiksberg Kommune kan afvise, at kommunens oprydning i folke-/cpr-register har nogen som helst sammenhæng med en udnyttelse af/spekulation i udligningssystemet. Den oprydning, som Frederiksberg Kommune har foretaget, er vi både lovgivningsmæssigt forpligtet til og udspringer af en generel indsats mod socialt snyd,” siger Økonomichef Jesper Kragerup.
Han afviser, at kommunen har fokuseret på bestemte nationaliteter i deres kontrol af CPR-registeret.

“Vi har generelt som uddannelses- og vidensby en stor til- og fraflytning af fx amerikanske statsborgere. Man bør omvendt spørge, om alle kommuner er lige så flittige til at sikre et korrekt befolkningsgrundlag, som vi er på Frederiksberg, idet folketallet påvirker tilskudsniveauet i udligningssystemet,” siger han.

Hjørring: Vi har fulgt CPR-loven til punkt og prikke

I Hjørring Kommune oplyser Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen, at stigningen i udvandringen er et resultat af, at kommunen i efteråret 2018 besluttede at opprioritere folkeregisterkontrollen med udenlandske statsborgeres opholdsstatus, efter en stikprøve havde afdækket, at mange udenlandske statsborgere glemmer at melde flytning ved udrejse

“Det betyder bla., at reelt udrejste udlændinge fylder op i patientgrundlaget hos de praktiserende læger, hvor de tager pladsen for andre borgere – i en kommune, hvor der mangler praktiserende læger,” siger han.

Kontrolteamet og folkeregistret i Hjørring Kommune gennemgik i løbet af 4. kvartal opholdsstatus for alle udenlandske statsborgere i kommunen. Kontrollen blev udført i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og udlejere – og førte til registrering af 335 udrejste udlændinge.

“Vi blev meget overraskede over omfanget – vi har gennem den styrkede kontrol udrejst 7-8% af de udenlandske statsborgere i kommunen. Jeg tror, der vil kunne være et tilsvarende potentiale i andre kommuner, og det er i givet fald et reelt problem for kvaliteten af befolkningsstatistikken” siger Leif Johannes Jensen.

“For Hjørring kommune har drivkraften været at sikre et korrekt datagrundlag i folkeregistret, og netop derfor har vi slavisk gennemgået alle udenlandske statsborgere og rettet alle fejl – uanset de udligningsmæssige konsekvenser for kommunen.
Som det er de fleste bekendt, så er Hjørring Kommune meget optaget af at datafejl skal rettes, og loven skal holdes” siger Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen “- og vi har da også fulgt CPR-loven til punkt og prikke”.
 

NB-Økonomi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Gentofte Kommune.