Børns Vilkår: Lang stuearrest kan være invaliderende

Del artiklen:

Børns Vilkår bifalder lovforslag mod psykisk vold som et første skridt mod at stoppe psykisk revselse af børn.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil med et lovforslag kriminalisere psykisk vold, herunder hyppige og længerevarende stuearrester, der kan betegnes som nedværdigende, forulempende og krænkende.

Det vækker stor begejstring hos Marianne Rasmussen, der er leder af Børnetelefonen ved interesseorganisationen Børns Vilkår.

– Det her er første skridt på vejen til, at psykiske revselse af børn ophæves. Det tænker jeg, er et rigtig vigtigt signal at sende, siger hun.

Revselsesret dækkede over en tilladelse til at slå eksempelvis børn som led i opdragelsen.

I 1985 blev forældremyndighedsloven ændret, så forældre blev pålagt at beskytte børn mod fysisk og psykisk vold. Først i 1997 gjorde Folketinget det helt forbudt at straffe børn fysisk eller psykisk.

Børnetelefonen registrerer ikke antallet af henvendelser, der handler om psykisk vold i form af omfattende stuearrester. Men ifølge Marianne Rasmussen er der regelmæssige opkald om det.

– Det fylder da. Vi har en hel del henvendelser, hvor børn udsættes for stuearrest på en måde, som de ikke forstår meningen med, og som er meget langvarig og invaliderende for dem, siger hun.

Børn fortæller Børnetelefonen om stuearrest i både dage, uger og måneder.

Af teksten til lovforslaget fremgår, at forældres opdragelse af børn som udgangspunkt ikke er omfattet af bestemmelsen. Kun eksempelvis grove, hyppige og langvarige stuearrester kan høre under.

Forsvarsadvokat Peter Secher tvivler dog på effekten af loven. Han har svært ved at se, hvordan den kan komme i brug, uden at forbrydelsen allerede er dækket under andre paragraffer i straffeloven.

– Frihedsberøvelse er allerede strafbart, og du må stadig gerne give dine børn stuearrest efter det nye lovforslag.

– Så du skal finde et punkt mellem at du gerne må opdrage dine børn, men ikke frihedsberøve, men at det kun lige præcis psykisk vold, siger han.

Selv om han efter eget udsagn har læst lovforslaget grundigt, kan han ikke vurdere, hvornår grænserne for psykisk vold er nået. Han sammenligner det med at have vejstrækninger, hvor der slet ikke er angivet fartgrænser.

Børns Vilkår medgiver, at det altid er en vurderingssag, hvornår noget er psykisk vold. Det er også forskelligt, hvad hvert barn kan håndtere.

Dog bifalder Marianne Rasmussen, at emnet debatteres.

Regeringen vil med lovforslaget ikke bestemme, om forældre skal give børn stuearrest, forklarer justitsminister Søren Pape Poulsen.

– Vi vil derimod straffe grove tilfælde af nedværdigende, forulempende og krænkende opførsel, hvor eksempelvis en forælder udsætter sit barn for hyppige eller længerevarende stuearrester som led i et mønster af krænkelser, der isolerer og nedbryder barnet.

– Det fremgår klart og tydeligt af lovforslaget, der er blevet til i samarbejde med en lang række eksperter og aktører med viden om psykisk vold, som netop har efterspurgt den afgrænsning, lovforslaget har, skriver han til Ritzau.

Lovforslaget skal behandles tre gange i Folketinget, før det kan vedtages. Førstebehandling er 21. februar, og bliver det endeligt vedtaget, skal det efter planen træde i kraft 1. marts.

/ritzau/