Redegørelse til minister: Norddjurs Kommune revurderer 34 sager om førtidspension

Del artiklen:
Norddjurs Kommune har skærpet reglerne for tildeling af førtidspension efter en uventet stigning i antallet siden 2016. (
Norddjurs Kommune har skærpet reglerne for tildeling af førtidspension efter en uventet stigning i antallet siden 2016. ( - Foto: Norddjurs Kommune)

Norddjurs Kommune har genoptaget 34 sager om førtidspension. Det skriver kommunen i en redegørelse til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Norddjurs har strammet reglerne for tildeling af førtidspension, fordi udgifterne til pensionen var steget mere end forventet.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Der var i alt 36 sager i Norddjurs Kommune, der pludselig ikke blev godkendt af det kommunale pensionsnævn, selvom både sagsbehandlere og kommunens rehabiliteringsteam havde indstillet dem til førtidspension. I stedet blev de sendt tilbage til til fornyet behandling.

I en artikel i Ekstra Bladet kritiserede et kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten kommunen for at stoppe sagerne af økonomiske grunde.

“De har afvist 100 procent af sagerne. Det er ret vildt. Det er selvfølgelig, fordi vi har været ved at gå bankerot og bliver sat under administration. Man har indset, at vi ikke har råd til at give de her førtidspensioner, og derfor strammer man så op på kravene,” sagde Ulf Harbo til Ekstra Bladet i begyndelsen af december.

Præciseringer pga for store udgifter til førtidspension

I redegørelsen til beskæftigelsesministeren skriver Norddjurs, at det var på bagrund af en større stigning i udgifterne til førtidspension end forventet siden 2016, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i efteråret analyserede kommunens praksis med at tildele førtidspensioner.

Den 24. oktober godkendte udvalget en ny visiteringsramme og krævede samtidig en bedre dokumentation fra sagsbehandlere og rehabiliteringsteam for at tildele førtidspensioner. Derefter blev i alt 34 sager sendt tilbage til revurdering, oplyser kommunen i redegørelsen til ministeren.

Af de 34 sager har fem fået førtidspension, to har fået afslag, og 27 er stadig under behandling.

Antal førtidspensionister steget med det halve af landsgennemsnittet

Fra 2015 til 2018 steg antallet af tildelte førtidspensioner med 34 procent i Norddjurs Kommune. I hele landet steg tildelingen af førtidspensioner i samme periode med næsten det dobbelte, nemlig 67 procent.

Nedenstående er et udsnit af et kort over stigningen i førtidspensioner, som NB-Beskæftigelse skrev om i slutningen af januar.

FAKTA

Norddjurs Kommunes visitationsramme for tildeling af førtidspension til voksne over 40 år: 

“Voksne over 40 år skal tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling og vurdering. En sag
skal aldrig kun vurderes alene ud fra en diagnose eller helbredsituation, men ud fra hvorledes borgeren mestrer helbredsgener og handicaps, samt adgangen til støtte og hjælpemidler. Borgerens psykosociale situation skal alene medtages, hvor det skønnes at have varig indflydelse på mulighederne for at kunne udvikle ressourcer eller blokerer for udvikling af ressourcer, der vil have positiv indflydelse på borgerens arbejdsevne. Resultatet af et gennemført ressourceforløb vil også blive inddraget i vurderingen, samt hvad der er forsøgt i ressourceforløbet. Det er den enkelte borgers arbejdsevne, som har betydning for vurdering af tilkendelse af pension.”

Norddjurs Kommunes yderligere krav til dokumentation for tildeling af førtidspension: 

  • En endnu højere grad af social- og beskæftigelsesfaglig opsamling på den samlede indsats, der har været gennemført
  • En endnu mere nøjagtig beskrivelse af de konkrete formål med de iværksatte indsatser
  • En yderligere tydeliggørelse af, hvorfor iværksatte indsatser har/ikke har bragt borgeren tættere på arbejdsmarkedet