Forældre skal kunne straffes for hyppige, lange stuearrester

Del artiklen:

Et nyt lovforslag, der ventes vedtaget, vil i alvorlige tilfælde kunne straffe forældre for stuearrester.

Hyppige, længerevarende stuearrester skal ifølge et nyt lovforslag kunne straffes som psykisk vold.

Det skriver Jyllands-Posten.

I en ny lov mod psykisk vold fremgår det i bemærkningerne, at “hyppige, længerevarende stuearrester” i fremtiden skal være omfattet af loven, der kan udløse en strafferamme på op til tre års fængsel.

I lovteksten, der i disse uger behandles og ventes vedtaget af et enstemmigt folketing, står dog også, at “lejlighedsvise, kortvarige stuearrester” ikke skal kunne udløse straf.

I et notat fra Justitsministeriet fremgår det, at “forældres opdragelse af børn, herunder ved brug af stuearrester, som udgangspunkt ikke er omfattet af bestemmelsen”.

Men stuearrester kan straffes, når der er tale om “hyppige og længerevarende stuearrester, som har karakter af en frihedsberøvelse, og som er en del af et mønster af krænkelser, der isolerer og nedbryder barnet,” står der i notatet.

Formand for Landsforeningen for Børn og Forældre Morten Thorsøe Secher mener, at det er “skørt” at lovgive om stuearrest.

– Det virker absurd og farligt at begynde at lovgive om, hvordan forældre skal opdrage, siger han til Jyllands-Posten.

Selve loven har til hensigt at straffe den, der “gentagne gange” forsøger at styre andre gennem “groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd”.

Især børn skal beskyttes. Specifikt nævnes adfærd, som “nedbryder barnets selvværd”.

I Børns Vilkår beskriver chef for Børnetelefonen Marianne Rasmussen netop stuearrester som “krænkende” for et barn.

– Flere børn fortæller, at de føler sig krænket, overvåget og frataget muligheden for at kunne agere som mennesker ved en stuearrest.

– Det psykiske pres, der ligger i stuearresten, som jo er det, loven taler ind i, mærker børnene i høj grad, siger hun til Jyllands-Posten.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forklarer til Jyllands-Posten, at der er tale om meget grove tilfælde:

– Det er op til en dommer, hvor grænsen går. Så kan der være børnefaglige folk, der har holdninger, men i straffeloven er det grove stuearrester, der har til mål at isolere og psykisk nedbryde barnet. Det kræver en vis grovhed, før bestemmelsen kommer i anvendelse.

Loven skal efter planen træde i kraft den 1. marts.

/ritzau/