FAKTA: Hvert år omfordeles 17 milliarder blandt kommunerne

Del artiklen:

Onsdag er der en åben høring i sagen om fejl i den kommunale udligningsordning. Læs om ordningen her.

Onsdag afholder Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg en åben høring om konsekvenserne af fejl i den kommunale udligningsordning.

Dagen inden høringen lyder meldingen fra Arne Boelt (S), der er borgmester i Hjørring, at 13 kommuner indtil videre formelt har tilsluttet sig et søgsmål mod staten.

Her kan du læse om den store øvelse med at fordele midlerne mellem kommunerne.

* De 98 danske kommuner varetager alle en række opgaver i lokalsamfundet. De driver blandt andet daginstitutioner, skoler og forsøger at få folk i arbejde.

* Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune, og det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder.

* På samme måde er der forskel på kommunernes udgiftsbehov, da alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer i kommunerne.

* Det er disse to forskelle, man gennem udligningssystemet prøver at udligne.

* Systemet skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.

* I grove træk kan man sige, at 61 procent af de økonomiske forskelle mellem kommunerne bliver udlignet på landsplan.

* Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner fra rig til fattig.

* Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget eller får for lidt.

* Regeringen besluttede sidste år to justeringer af udligningssystemet på grund af ændringer og fejl i systemet. Disse justeringer blev dog af flere borgmestre kaldt for “lappeløsninger”.

Kilder: Danske Kommuner og Ritzau.

/ritzau/