CPR-kontrol kan flytte tocifrede millionbeløb for de enkelte kommuner

Del artiklen:
Frederiksberg Kommune er begyndt at kontrollere CPR-registret nøjere. for at tjekke for socialt bedrageri. En sideeffekt har været,, at det registrerede folketal er faldet, siger økonomichef. (
Frederiksberg Kommune er begyndt at kontrollere CPR-registret nøjere. for at tjekke for socialt bedrageri. En sideeffekt har været,, at det registrerede folketal er faldet, siger økonomichef. ( - Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau/Scanpix)

Kontrollen med CPR-registeret har flyttet store millionbeløb i tilskud og udligning mellem kommunerne. Læs her, hvorfor nogen kommuner har kunnet vinde på mindre effektiv kontrol, mens andre har vundet stort på en bevidst kontrol.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Kommunerne har de seneste år fået eller mistet store millionbeløb, afhængig af effektiviteten i kontrollen med CPR-registeret. Det er især kontrollen med det stigende antal udlændinge, som har flyttet store beløb.

Indtil 2017 havde kommuner med mange udlændinge en økonomisk gevinst, hvis udlændinge indvandret efter 2005 blev stående i registeret lidt for længe, fordi næsten alle udlændinge blev registreret som lavtuddannede, der udløste store sociale tilskud.

Især EU-borgere er svære at kontrollere, fordi de hverken skal have opholds- eller arbejdstilladelse, og ofte smutter de bare videre til et nyt land uden at melde flytning til kommunen.

Udlændingene har desuden været særligt interessante i relation til den kommunale udligning, fordi Danmarks Statistik ikke registrerede deres medbragte uddannelse, og da “uoplyst uddannelse” ifølge reglerne i udligningen blev regnet som ingen uddannelse, så udløste næsten alle udlændinge store sociale tilskud.

Modsat har alle kommuner med faldende folketal haft en stor interessse i at få alle fraflyttede udlændinge ud af CPR-registeret, fordi kommunen dermed kunne få større tilskud for faldende folketal, hvilket i ekstreme tilfælde har betydet, at en enkelt eller ganske få fejlregistrerede udlændinge kunne medføre et tab af udligning på mange millioner kroner.

I andre tilfælde kunne en kommune få omkring 150.000 kroner ekstra i udligning for faldende folketal ved at få registeret eksempelvis en fraflyttet udenlandsk sæsonarbejder inden udgangen af et kalenderår.

Efter at Danmarks Statistik i 2017 ændrede registereringen af udlændinges uddannelse, og en række hovestadskommuner samtidig oplevede stagnerende eller faldende folketal, så har en række af de kommuner pludseligt fået en stor økonomisk interesse i en nidkær kontrol med CPR-registeret.

Kommuner har optrappet kontrol med CPR-register

Mens der aldrig har været eksempler på kommuner, som bevidst har ladet udlændinge stå i CPR-registeret, som de vidste var fraflyttet, så har mange kommuner bevidst optrappet kvaliteten af CPR-kontrollen for at få den fulde gevinst af et helt korrekt folketal.

Dataproces er et firma, der har specialiseret sig i at hjælpe kommunerne med at forudse deres indtægter. Firmaet kan bl.a. hjælpe kommuner med at kontrollere, om folketallet er for højt eller for lavt for at opnå maksimal udligning.

“I Dataproces har vi et produkt, der er målrettet at berigtige betalingskommunefolketallet ud fra den retning, som er mest hensigtsmæssigt i forhold til udviklingen i betalingskommunefolketallet. Herunder om kommunen har mulighed for at udløse kriteriet ”Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet” eller ej,” siger Mie Bisgaard Pedersen, salgschef hos Dataproces. Hun fortæller, at stadig flere kommuner bliver opmærksomme på betydningen af en præcis kontrol med CPR-registeret.

“Generelt set oplever vi et stigende fokus på CPR-registreringer rundt i de kommuner, som vi samarbejder med. Dette både i forhold til betydningen af præcisionen i datagrundlaget, men også gennem en forståelse for hvor vigtigt præcisionen herfor er i forhold til tilskuds- og udligningssystemet,” siger hun.

På Frederiksberg siger økonomichef Jesper Kragerup, at en del af faldet i folketallet formentligt er en sideeffekt af, at kommunen har skærpet sin CPR-kontrol for at stoppe socialt bedrageri.

“Vi gjorde det for at finde folk, som snyder med sociale ydelser ved at være registeret på en forkert adresse. Så er vi samtidig en uddannelsesby, og der er nogen gange nogen af de studerende, som glemmer at framelde sig, og dem har vi så også fanget her,” siger Jesper Kragerup, der understreger at langt den største del af faldet i folketal skyldes, at børnerige familier flytter ud af kommunen, mens familier uden børn flytter ind.