Regeringen har fokus på store forskelle i kommunalt sygefravær

Del artiklen:

Der er op til fire dage i forskel på sygefraværet i de bedste og de dårligste kommuner – og det er vel at mærke efter der er korrigeret for rammevilkår. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

En gennemsnitlig kommunalt ansat i Lemvig Kommune er næsten fire dage mindre fraværende på grund af sygdom sammenlignet med kollegerne i Albertslund Kommune på den københavnske vestegn.

Ifølge en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed er det kun 0,14 dag af den forskel, som kan forklares med ændrede rammevilkår hos de ansatte i Albertslund.

Benchmarkenheden har fundet ti rammevilkår, der har væsentlig indflydelse på sygefraværet. Og samlet set er de altså stort set ens i de to kommuner, der er henholdsvis den bedste og dårligste målt som sygefraværet i forhold til det forventede.

Regeringen har fokus på de store forskelle

Regeringen har ifølge en pressemeddelse fra innovationsminister Sophie Løhde et klart fokus på sygefraværet. Samtidig lægger regeringen op til, at sætte en målsætning om et faldende sygefravær i både kommunerne og regionerne frem mod år 2022.

“KL og Danske Regioner bliver inviteret til at indgå i et partnerskab om at gennemføre initiativerne og indfri målsætningen,” hedder det. Dermed lægger regeringen op til endnu engang at bringe emnet op i forhandlingerne om økonomiaftalerne med regioner og kommuner til foråret.

Lemvig har konstant fokus på sygefravær

Selv om Lemvig Kommune kun har 80 procent af det forventede sygefravær – og dermed er Danmarks bedste kommune på et område – så får det ikke ledelsen i den vestjyske kommune til at slappe af.

“Der skal være fokus på det hele tiden – der skal være fokus på vores arbejdsmiljø hele tiden. For der er hele tiden nogle steder, hvor det udvikler sig særligt i en hjemmepleje med døgndækning. Der er jo et højere sygefravær end på andre områder i kommunen,” siger kommunaldirektør Lars Keld Hansen.

Da han kom til kommunen i 2015 tvivlede han ifølge eget udsagn på, at kommunens historiske lave sygefravær kunne blive lavere, men tallene viser, at det siden er faldet med næsten en dag fra 10,27 dage i 2015 til 9,38 dage i 2017.