Mursten fra nedrevne huse bliver til kunst i Thy

Del artiklen:

5000 mursten blev vasket i Hundborg, som et led i et kunstprojekt ført an af borgerne i et samarbejde med Thisted Kommune og Statens Kunstfond. Flere projekter om kunst i det offentlige kan søge og deadline er 23. januar 2019.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Beboerne i Hundborg i Thisted Kommune var egentlig rigtige for, at kommunen ville rive nogle tomme huse ned, fordi de skæmmede bybilledet. Men da de var af med husene, stod de med et nyt problem, fordi der begyndte at vokse ukrudt op på tomterne og det så heller ikke særlig kønt ud.

I et samarbejde med Thisted Kommune fik borgerne gang i en områdefornyelse med penge fra Statens Kunstfonds pulje til ‘Kunst i det offentlige rum’. Grundene fik en ny funktion med et torv og en frugtlund.

Ud af 5000 brugte mursten fra de nedrevne huse i Hundborg, skabet kunstneren Morten Modin sammen med borgerne værket ’ Reminiscens – når grundlaget var et hus’. Stenene blev renset og vasket af borgerne i byen og siden lagt i jorden i en 130 m2 abstrakt form, der følger den topografi, som er opstået på grunden efter nedrivningsmaskinernes arbejde. Udover murstene man går på, rummer kunstgrunden tre betonsokler, der skal bruges til skulpturer, som Morten Modin har skabt i samarbejde med elever fra den lokale Hundborg Friskole. Eleverne har sammen med kunstneren også skabt murstensstier på en anden og mere vildtvoksende grund i byen.

Også i nabolandsbyerne Sjørring og Snedsted er tomme nedrivningsgrunde blevet til kunstprojekter i samarbejde borgerne. Projekterne giver byens borgere en kunstnerisk oplevelse, men de løser også et problem med at få udnyttet tomme grunde i lokalområdet til noget kreativt, som gavner og inddrager byernes beboere. Det har resulteret i spændende kunstværker og fælles oplevelser.

Projektet KulTHYvator er støttet af Thisted Kommune med 200.000 kroner, og kommunen har fået yderligere støtte fra Statens Kunstfond på 400.000 kroner gennem puljen ‘Kunst i det offentlige rum’. Ansøgningsfristen til puljen er den 23. januar 2019 og kommuner, institutioner og foreninger med offentlig adgang kan søge støtten.

Læs mere her om selve ansøgningsproceduren og mulighederne for at få støtte til at kunstnere kan medvirke i projekterne.