Antal anbragte børn følger antallet af voksne på offentlig forsørgelse

Del artiklen:
Udkantskommuner som her Langeland har langt større andel af anbragte børn sammenlignet med bykommunerne. (
Udkantskommuner som her Langeland har langt større andel af anbragte børn sammenlignet med bykommunerne. ( - Foto: Arne Ullum).

Andelen af anbragte børn er langt tættere forbundet med det forventede antal 18-66-årige på kontanthjælpsydelser, førtidspension og sygedagpenge end med kommunens socioøkonomiske status i den kommunale udligning.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Hvis en kommune har en høj risiko for at have en stor andel af de 18-66 årige borgere på kontanthjælpsydelser, førtidspension og sygedagpenge, har den også en høj andel af børn anbragt udenfor hjemmet.

Hvis man sammenligner andelen af anbragte børn med det antal borgere, som kommunen ifølge en analyse fra VIVE kunne forventes at have på offentlige forsørgelse bortset fra dagpenge, så er der en relativ tæt sammenhæng. VIVE’s forventede antal borgere på overførselsindkomst har således en forklaringsgrad på 0,64.

Til sammenligning er sammenhængen mellem en kommunes socioøkonomiske indeks i den kommunale udligning og antallet af børn anbragt udenfor hjemmet meget dårligere. Som det fremgår af nedenstående graf, så er der kun en forklaringsgrad på 0,38.

Tallene tyder derfor på, at det i højere grad er antallet af offentligt forsørgede, som afgør andelen af anbragte børn, frem for det bredere billede af de sociale forhold, som det socioøkonomiske i den kommunale udligning skulle tegne.

Vismænd tegner dystert portræt af ufaglærte, ledighed og anbragte børn

Billedet af sammenhængen mellem at være ufaglært, oftere være på offentlig forsørgelse, bo i en udkantskommune, og at ens børn bliver anbragt udenfor hjemmet fremgik også i den analyse af ufaglærte danskere, som de økonomiske vismænd offentliggjorde i går.

Heraf fremgår det blandt andet for ufaglærte med dansk baggrund:

  • 10 procent har anbragte børn, mens det gælder under en procent af de uddannede. (Bemærk, at det tal skal ses i lyset af, at kun 60 procent af de ufaglærte har børn).
  • Over 30 procent bor i en yderkommune. Det gælder for lidt over 20 procent med en uddannelse.
  • Over 20 procent har været anbragt som børn, mens det gælder omkring tre procent med en uddannelse.
  • Tre gange så mange uden uddannelse er flyttet mindst fire gange, inden de fyldte 16, som dem med en uddannelse (7 pct. mod 2 pct.).

________________________________________________________________________

Fakta: Sådan er sammenhængen med socioøkonomiske indeks og VIVE-analyse

Nedenstående plot-diagrammer viser 1) sammenhængen mellem andelen af anbragte børn og det socioøkonomiske indeks og 2) sammenhængen mellem andelen af anbragte børn og VIVE’s forventede antal 16-66 årige borgere på offentlig forsørgelse undtagen dagpengemodtagere.

Bemærk: Tallene fra VIVE er omregnet til et indeks af NB-Økonomi. For nærmere se nedenfor.

_______________________________________________________________________

Fakta: Sådan har vi gjort

Tallene for anbragte børn er fra Statistikbanken ANBKVT3 , hvor vi taget de 18+ årige ud af tallene.

Tallene for folketallet er fra FOLK1A, hvor vi har taget alle 0-17 årige.

Vi har derefter set på hvilket indeks, kommunen har, ved at dividere kommunens taktiske antal anbragte børn med et teoretisk antal, hvis kommunen havde samme andel af sine børn anbragt som landsgennemsnittet.

Det socioøkonomiske indeks er fra kommunale nøgletal.

Indekset baseret på VIVES indeks, og er regnet ud fra VIVE’s forventede antal 16-66 årige på overførselsindkomst. Se evt. nærmere i nedenstående artikel