Andelen af ledige stillinger stiger

Del artiklen:

Antallet af ledige stillinger i landet er steget i tredje kvartal af 2018. Dog havde Nordjylland et fald i antallet af de ledige stillinger.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Ida Kaarøe, [email protected]

I tredje kvartal af 2018 var andelen af ledige stillinger 2,1 procent. Dermed er der en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før. Der er det højeste niveau siden starten af 2010. Det skriver Danmarks Statistik i en ny offentliggørelse.

Steg i den private sektor

Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg med 3.000 til 35.800 ledige stillinger i tredje kvartal 2018, hvilket er det højeste antal siden statistikken startede i 2010. Andelen af ledige stillinger steg med 0,2 procentpoint til 2,1 procent.

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

Nordjylland havde et fald af ledige stillinger

Dog faldt andelen af ledige stillinger i Region Nordjylland i tredje kvartal 2018 i forhold til samme kvartal 2017 med 0,2 procentpoint – fra 1,4 til 1,2 procent.

Nordjylland var dermed den region, hvor andelen af ledige stillinger var laveste.

Region Sjælland havde en uændret andel af ledige stillinger med 1,7 procent i forhold til  året før.

Region Syddanmark havde den største stigning i andelen af ledige stillinger. Der steg andelen med 0,3 procentpoint til 1,9 procent ledige stillinger.

I Region Hovedstaden og Region Midtjylland var der en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til 2,3 og 2,0 procent. Derfor var Region Hovedstaden igen den region, der havde den højeste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder havde flest ledige stillinger

De mindste arbejdssteder, der har under ti ansatte, havde i tredje kvartal 2018 den højeste andel af ledige stillinger med 2,4 procent, hvilket svarer til en fremgang på 0,1 procentpoint i forhold til samme kvartal året før.

Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde i tredje kvartal 2018 en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til 2,0 procent, og arbejdssteder med 50-99 ansatte havde i samme kvartal en andel af ledige stillinger på 1,8 procent. Tallet her er uændret i forhold til 3. kvartal 2017.

I de største arbejdssteder med over 100 ansatte steg andelen af ledige stillinger med 0,3 procentpoint til 1,8 procent. På den måde havde de største arbejdssteder også den største stigning i andelen af ledige stillinger i forhold til samme kvartal sidste år.

Handels- og transportbranchen havde største stigning

Handels- og transportbranchen havde i tredje kvartal 2018 den største stigning i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint til en andel på 1,7 procent i forhold til samme kvartal 2017.

Den eneste anden branche med en stigning i andelen af ledige stillinger var information og kommunikation, som i tredje kvartal 2018 steg med 0,1 procentpoint til en andel på 3,1 procent. På den måde havde branchen også den højeste andel af ledige stillinger.

Brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt bygge- og anlæg havde en uændret andel af ledige stillinger på hhv. 1,6 og 2,9 procent.

Erhvervsservice havde med en andel på 2,7 procent et fald i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint.

Branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel havde med et fald i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint den største nedgang i andelen af ledige stillinger i tredje kvartal 2018 i forhold til samme kvartal 2017. Med en andel på 1,3 procent., havde denne branche dermed også den laveste andel af ledige stillinger i tredje kvartal 2018.

Analyseværktøj tyder på mere effektivt arbejdsmarked

Danmarks Statitik bruger et særligt værktøj kaldet Beveridgekurven til at analysere, hvor effektivt arbejdsmarkedet er til at få besat ledige stillinger. Ifølge værktøjet udtrykker afstanden fra kurven til koordinatsystemet nulpunkt, hvor effektivt arbejdsmarkedet er til at få besat ledige stillinger.

Den afstand er blevet lidt mindre fra tredje kvartal 2017 til første kvartal 2018, og det kunne ifølge Danmarks Statistik tyde på, at arbejdsmarkedet blev mere effektivt til at få besat de ledige stillinger.

Siden da er ledigheden faldet samtidig med at antallet af ledige stillinger, og det peger ifølge teorien på, at der primært er tale om en effekt af en overordnet konjunkturforbedring, skriver Danmarks Statistik.

Andelen af ledige stillinger bliver opgjort som antallet af ledige stillinger ift. summen af de ledige og besatte stillinger. I samme periode faldt ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra 5,2 til 4,9 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i Beveridge-kurven. Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer.