Debat: Både ministeriets og VIVE’s benchmark placerer fleksjob forkert

Del artiklen:
Leif Johannes Jensen, Hjørring, vil have fleksjob med i vurderingen af kommunernes indsats med at få mennesker på overførselsindkomster i arbejde. (
Leif Johannes Jensen, Hjørring, vil have fleksjob med i vurderingen af kommunernes indsats med at få mennesker på overførselsindkomster i arbejde. ( - Foto: NB-Beskæftigelse)

I både VIVE’s og Beskæftigelsesministeriets benchmarks af kommunernes beskæftigelsesindsats er fleksjob placeret forkert, skriver Hjørrings økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør. Det er ikke godt nok.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

I både VIVE’s og Beskæftigelsesministeriets benchmarks af kommunernes beskæftigelsesindsats er fleksjob placeret forkert, skriver Hjørrings økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør. Det er ikke godt nok.

Af Leif Johannes Jensen, Direktør for Økonomi- og Arbejdsmarkedsområdet, Hjørring Kommune

Ministerens benchmark har fået kritik for at udelade de store ydelsesgrupper førtidspension, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse.

Det er en relevant kritik, da ministerens benchmark belønner en kommune, der parkerer sine kontanthjælpsmodtagere på langvarige ressourceforløb – frem for hurtigere at afklare dem til job, uddannelse og fleksjob – eller førtidspension hvis de ikke har en reel arbejdsevne.

Ministeren har helt ret i, at kommunerne ikke skal tænke på den måde – men så bør benchmark-modellen heller ikke tilskynde til det.

Ministeren har dog også ret i, at det vil være misvisende bare at anvende VIVE-rapportens samlede opgørelse over alle ydelser.

I den nye VIVE- rapport har man valgt at indarbejde alle borgere på førtidspension, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse under hovedkategorien “Førtidspension”.

Det skriger jo til himlen, idet  fleksjobreformen netop handlede om at øge arbejdskraftværdien ved at få flere borgere i fleksjob og gradvist øge arbejdsevnen – frem for at borgere med en arbejdsevne og ønske om et job bliver parkeret på en førtidspension.

Når man i  VIVE-rapporten regner fleksjobberne med under hovedkategorien ”Førtidspension”, så gør man et aktiv til et passiv.

I Hjørring Kommune har vi pt 1267 fleksjobbere – ca 1000 af dem er i private virksomheder.

Fleksjobberne udgør en aktiv ordinært lønnet arbejdsværdi på knap 400 fuldtidsstillinger, som vi ikke kan undvære i vores arbejdstyrke.

De er en central del af vores strategi om at flytte borgere fra passiv forsørgelse til at være en aktiv del af arbejdstyrken.

VIVE-rapporten indregner de 1267 fleksjobbere som et passiv, der trækker ned.

Så VIVE-rapportens koncept fortjener også en tur mere på værkstedet.

Måske skulle ministeriet og VIVE sætte sig ned sammen med nogle kommunale praktikere og drøfte hvad der giver mening?