DF kræver løfte om udligningsreform ved finanslovsforhandlinger

Del artiklen:
Dansk Folkeparti vil have løfte om en større udligningsreform som led i finanslovsforhandlingerne. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018)

Dansk Folkeparti vil have et løfte fra regeringen om, at den støtter en større reform af den kommunale udligning. Kravet kommer som en reaktion på regeringens forslag om en særlig kompensation for en revision af de såkaldte aldersbestemte udgiftsbehov til 85 kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

 til 85 kommuner.

Af Arne Ullum, nb-okonomi.dk

Dansk Folkeparti vil som led i en finanslovsaftale have et løfte fra regeringen om, at den vil støtte en større reform af den kommunale udligning. Kravet kommer efter det kaos, som de seneste uger er opstået omkring overgangsordninger og kompensationer til kommunerne.

Kravet kommer som led i finanslovsforhandlingerne, hvor Dansk Folkeparti vil diskutere de 1,4 milliarder kroner, som regeringen har lovet 85 kommuner i kompensation for en revision af en række data, der har ændret de såkaldte alderbedstemte udgiftsbehov.

Det her er et sygdomstegn

“Det vi skal ind og finde ud af er, hvor regeringen skaffer pengene fra til det, og om regeringen så er med på, at man mere grundlæggende skal lave om på udligningssystemet. For det her er et sygdomstegn, at man er nødt til at komme med 1,4 milliarder over de næste to år til en rækker kommuner,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Dansk Folkeparti er det grundlæggende fejl i den kommunale udligning, som er baggrunden for, at både regeringen og Socialdemokratiet har foreslået kompensationsordninger til forskellige grupper af kommuner.

“Vi syntes, at det er en tilståelsessag for så vidt både fra Socialdemokratiets og regeringens side, at man har lovet kommunerne flere penge. Det må jo være, fordi de forstår, at det nuværende udligningssystem ikke er i orden,” siger Thulesen Dahl.

Han vil have et løfte fra regeringen om en udligningsreform, fordi han frygter, at den kommunale økonomi bliver ramt af nye problemer, når de foreslåede udlignings- og kompensationordninger falder væk igen efter 2020.

“Det er så tosset,  at man i to år vil komme med nogen lapperier. For hvad så efter de to år; så har man et problem igen i en lang række kommuner.”

På spørgsmålet, om Dansk Folkeparti grundlæggende støtter forslaget om flere penge til kommunerne, siger Thulesen Dahl:

“Selvfølgeligt er jeg med på, at kommunerne får flere penge, specielt de økonomisk vanskeligt stillede kommuner.”

Vi har allerede et godt grundlag

Dansk Folkeparti har ved flere lejligheder ytret ønske om et ny og større analyse af den kommunale udligning. Men det er ikke et krav, som partiet har med til finanslovsforhandlingerne.

“Det er klart, at det ønsker vi. Men jeg syntes nu, at vi har en god viden på baggrund af det arbejde, som der allerede er lavet. Det er mere den politiske vilje, det skorter på nu. Vi kunne godt i foråret have lavet et bedre udligningssystem, hvis regeringen havde turdet, men man blev bange for hovedstadskommunene og den rummel, der var internt i partierne. Derfor lykkedes det desværre at få skudt en egentlig reform af udligningssystemet til side, og så kommer man nu med nogle lapperier,” siger Thulesen Dahl.