Kultur skal bygge bro i udsatte boligområder

Del artiklen:

Nye initiativer skal være med skabe erfaring med, hvordan kunst og kultur kan bidrage til langsigtet, strategisk udvikling af udsatte boligområder.

Af Lene Vind, lene@nb-medier.dk

Af Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

I regeringens forslag til finanslov 2019 er afsat 20 mio. kroner i perioden 2019-2022 til initiativer, hvor kunst og kultur får en vigtig rolle mod fremvoksende parallelsamfund i udsatte boligområder. Der er ingen konkrete forslag til hvor, der især er behov for at sætte initiativer i gang eller hvilke typer kunst og kultur der tænkes på.

Det er en indsats, som allerede er i søsat i nogle udvalgte udsatte boligområder gennem et  samarbejdet mellem Statens Kunstfond, Realdania og en række kommuner og boligorganisationer. Projektet er en del af Realdanias initiativ ’By i balance’.

Målet med dette projekt er at få erfaring med, hvordan kunst og kultur kan bidrage til langsigtet, strategisk udvikling af udsatte boligområder. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har afsat 5,57 mio. kroner til projektet.

Det almennyttige boligområde Værebro Park i Bagsværd udenfor København er et af de udvalgte boligområder, hvor Statens Kunstfond har igangsat et kunstprojekt, som skal understøtte den strategiske udvikling af området.  Værebro Park er bygget i 1967 og der er  1327 boliger, som bebos af ca. 3000 beboere med 80 forskellige nationaliteter.

Liv i slagterbutikken

Midt i boligområdet i den tidligere slagterbutik er der liv igen, for butikken er midlertidigt mødested for de forsøgsvise kunstaktiviteter i området. Kunstnerne Karoline H. Larsen, Jesper Aabille, Heine Thorhauge Mathiasen og Javier Tapia har inviteret beboere, foreninger og institutioner på besøg, så de kan inspirere hinanden.

Formanden for afdelingsbestyrelsen i Værebro Park, Martin K. Mouritsen, har på tæt hold oplevet samarbejdet med de fire billedkunstnere, som gennem seks måneder har arbejdet i det nedlagte butikslokale i Værebro Park.

”Kunstnernes arbejde gør os mere bevidste om, hvor vi bor, og hvad vi kan gøre for, at det her område kan udvikle sig – også rent kunstnerisk. Det gode er, at vi selv har været med helt fra starten til at vælge kunstnerne og tale med Statens Kunstfond og kunstnerne om, hvad der skal ske. Nogle beboere snakker måske normalt ikke sammen, men det kan de lige pludselig gøre gennem kunsten,” siger han.

Udover projektet i Værebro Park har partnerskabet indledt et samarbejde med Esbjerg Kommune og lokale boligorganisationer om et lignende projekt på Stengårdsvej. Tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup indgår også i Realdanias initiativ ’By i balance’, som kunstprojektet er en del af. Afgørende for om boligområderne i Høje-Taastrup kommer med i projektet er, at der er lokal interesse for og drivkraft til at indgå i et samarbejde med Statens Kunstfond.

Kunst udvikles i samspil mellem mennesker

Statens Kunstfond har engageret sig i det store og flerårige samarbejde, fordi det matcher fondens formål om at stimulere udviklingen af kunst og at gøre kunstoplevelser tilgængelige for alle danskere, uanset hvor man bor.

”Det er klart, at konkrete aktiviteter virker som løftestang for styrket fællesskab og lokaldemokrati. De kunstnere, vi har valgt i Værebro, involverer de lokale direkte i kunstneriske processer. Og noget af det særlige, kunst kan, er netop at skabe nye fællesskaber og bygge bro mellem mennesker. Men faktisk går udbyttet begge veje. Rigtig mange kunstnere er lige nu interesserede i at udvikle deres værker ved at involvere og hente inspiration fra andre menneskes liv – og fra virkelige steder og historier,” siger Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Byen i social balance

Siden 2013 har Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), Gladsaxe Almene Boligselskab (GAB), boligafdelingen Værebro Park og Gladsaxe Kommune indgået i et partnerskab med det formål at udvikle Værebro Park til at være et godt stedt at bo, færdes og vokse op for alle. Senest har partnerskabet formuleret en fælles langsigtet strategisk ramme for at udvikle boligområdet og sikre en tættere kobling til den omkringliggende by både fysisk og socialt. Partnerskabet, Realdania og Statens Kunstfond indgik i oktober 2017 en aftale om at afprøve og udvikle, hvordan samarbejde med kunstnere kan understøtte visionen om et Bagsværd i social balance.

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania siger: ”I Realdania har vi i samarbejde med Gladsaxe Kommune, DAB og Gladsaxe almennyttige Boligselskab, udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Værebro Park. Det er fantastisk at se, hvordan rammerne for denne plan nu fyldes ud med kunst. Allerede nu kan man mærke den positive energi og de mange gode fortællinger, som er opstået i kraft af kunstprojektet i Værebro Park. Og vi ser et stort potentiale i, at kunst og kultur bruges som løftestang i udvikling af udsatte boligområder.”

Læs mere om “By i balance”https://realdania.dk/projekter/byibalance

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her