Skærpede krav til at opnå statsborgerskab

Del artiklen:

VLAK vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger. Fokus på selvforsørgelse og kriminalitet.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

VLAK vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger. Fokus på selvforsørgelse og kriminalitet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterer onsdag regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale.

Hun har første forhandlingsmøde med aftalepartierne Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Regeringen vil blandt andet skærpe betingelserne således:

* Skærpelse af selvforsørgelseskravet:

Regeringen foreslår, at en ansøger fremover ikke må have modtaget offentlige ydelser inden for de seneste to år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Ansøgeren må ikke de seneste fem år forud for lovforslagets fremsættelse have modtaget ydelser i en periode på sammenlagt mere end fire måneder.

* Regeringen vil indføre et krav om, at ansøgere ikke må have modtaget 
dagpenge (sygedagpenge og barselsdagpenge medregnet) i den relevante selvforsørgelsesperiode.

* Skærpelse af kriminalitetskravet:

Regeringen ønsker, at visse strafferetlige sanktioner fremover medfører udelukkelse fra indfødsret. Det gælder blandt andet vold begået mod børn, seksualforbrydelser og banderelaterede forbrydelser.

* Regeringen vil indføre, at statsborgerskab er betinget af, at ansøgeren medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune. Her skal ansøgeren skrive under på at ville overholde grundloven.

* Regeringen ønsker at styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med en ansøgning. Der oprettes en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som af Folketingets Indfødsretsudvalg kan anmodes om en “second opinion”. Det kan ske, hvis der i forbindelse med ansøgningen opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring.

* Regeringen vil tilpasse karensniveauet for visse bødestraffe efter færdselsloven.

* Regeringen foreslår, at dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig gives mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/