Region Sjælland: Sociale klausuler virker

Del artiklen:
Region Sjællands sociale klausuler virker. Entreprenørerne ansætter lærlinge, og løn og arbejdsforhold er i orden, konkluderer ny evaluering. Her er det det nye psykiatrisygehus i Slagelse, der skal indvies til august. (Arkiv)

I følge ny evaluering overholder entreprenører aftaler i kontrakterne om, at der skal ansættes lærlinge, og at også udenlandske arbejdere skal være omfattet af overenskomstmæssige arbejds- og lønforhold. 

Af Helle Schøler Kjær

Det er oftest udenlandske bygningsarbejdere, der går til en lavere løn og arbejder i alt for mange timer på danske byggepladser. I Region Sjælland har fagbevægelsen gennem BAT kartellet fået adgang til byggepladserne, og deres besøg har “ikke givet anledning til mistanke om at klausulerne ikke blev overholdt”, fremgår det af evalueringen.

10 procent lærlinge eller praktikanter i ny milliardaftale

Region Sjælland er i disse år i gang med anlægsarbejder for milliarder. Et nyt psykiatrisygehus i Slagelse, modernisering af Nykøbing F. Sygehus og et helt nyt akutsygehus i Slagelse. I marts underskrev Region Sjælland en kontrakt på 2,2 mia. kroner med den italienske totalentreprenør JV Itinera-CMB, der skal stå for den samlede entreprise ved bygningen af Sjællands Universitetshospital i Køge. I kontrakten er det aftalt, at der blandt alle faggrupper skal være 10 procent lærlinge- eller praktikpladser ud af det samlede timetal.

Det er især i den forbindelse med de store byggeprojekter, at de sociale klausuler slår igennem, men også på servieområdet har regionen indført klausulerne, for eksempel ved udbud af tolkeydelser, vinduespolering, håndværkere, drift af sygehusvaskeri, drift af almen lægepraksis og arealpleje af grønne områder og vintervedligehold.

Regionen kan give sanktioner, hvis kontrakterne ikke overholdes. 5.000 kr. pr. uge pr. praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige. Og en bod på 100.000 kr. pr. manglende praktikant ved arbejdets afslutning, hvis kontrakten ikke er blevet overholdt.

“De situationer har vi heldigvis endnu ikke været i. Vi kan se, at klausulerne virker og overholdes”, siger Gitte Simoni (O), formand for regionens udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering.

Selvom det går godt, vil Region Sjælland nu lave sin egen interne kontrolenhed, der skal holde øje med, om de sociale klausuler overholdes.

“Vi skal hele tiden have fokus på, om vores politikker skal justeres og opdateres. Det vil også få en forebyggende effekt ved opsøgende adfærd på blandt andet byggepladser”, siger Gitte Simoni.