Dokumentation: Pressemeddelse fra hovedstaden

Del artiklen:

Stop Forskellen om sammenbrud i udligningsforhandlinger; Det skriger til himlen
Forhandlingerne om en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner er brudt sammen i dagens løb. Det får endnu engang de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu op af stolene. 

Af Arne Ullum, [email protected]

Forhandlingerne om en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner er brudt sammen i dagens løb. Det får endnu engang de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu op af stolene.

Ifølge de 34 kommuner får det store konsekvenser for Hovedstadsområdet, at forhandlingerne om en ny udligningsmodel er sammen, og en opdatering fra Danmarks Statistik over indvandreres uddannelse automatisk derfor så vil slå igennem i det eksisterende udligningssystem fra 1. januar 2019. 

Det er ifølge borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, der er talsmand for de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu, helt skævt i et udligningsperspektiv. Han siger:

”Det er meget utilfredsstillende, at alt nu tyder på, at hovedstadsområdet skal betale over 700 millioner kroner ekstra i udligning på baggrund af så usikkert, ja nærmest useriøst, et grundlag som Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse om indvandreres uddannelsesniveau. Ikke nok med, at man undersøgelsen har spurgt meget få mennesker, at den overvurderer værdien af de udenlandske uddannelser, så er der heller ikke planlagt, at den skal opdateres. Det giver dermed både dårlige og forældede oplysninger med store og usikre økonomiske konsekvenser.   

Steen Christiansen forsætter: 

”De mange millioner ekstra skal jo ses i lyset af, at hovedstaden allerede i 2018 betaler over 13,3 milliarder i udligning til resten af landet. Det er bestemt ikke godt nok. Vi har sagt det før og siger det gerne igen; vi bidrager gerne til udligningen.  Men det har taget overhånd, og det bliver regeringen altså nødt til at forstå. Det skriger til himlen, at det vil få alvorlige konsekvenser for borgerne i hovedstadsområdets velfærd.” 


Vedlagt er et notat om kritikpunkter af den undersøgelse for Danmarks Statistik, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har lavet, og som nu altså tegner til at koste hovedstadskommunerne over 700 millioner ekstra i udligning til resten af landet, fordi indvandreres uddannelsesniveau indgår i to af kriterierne i udligningssystemet til opgørelse af kommunernes udgiftsbehov – og derved den økonomiske omfordeling mellem kommunerne. Rockwool Fondens Forskningsenhed forholder sig selv kritisk til undersøgelsen og i konklusionen til spørgeskemaundersøgelsen fremgår det således også direkte:


”Sammenfattende viser kapitlet, at indvandreres uddannelsesniveau er afgørende for, hvor godt de klarer sig på arbejdsmarkedet. Uddannelse der er medbragt fra udlandet er dog i langt mindre grad end uddannelse opnået i Danmark relateret til en bedre performance på arbejdsmarkedet.”


Kritik af undersøgelsen

  • Spørgeskemaet er forbundet med stor usikkerhed og overvurderer uddannelsesniveauet:Opdateringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med en svarprocent på 37, hvorefter resultatet er udbredt til hele målgruppen. Der er indikationer på, at respondenterne ikke er repræsentative og overvurderer deres eget uddannelsesniveau.
  • Værdien af uddannelse fra udlandet overvurderes i statistikken. I den opdaterede uddannelsesstatistik inkluderes uddannelse fra udlandet og uddannelse opnået i Danmark på samme vis. Spørgeskemaundersøgelsen viser dog, at værdien af en dansk uddannelse er langt større, og at en ikke-vestlig indvandrer, der har taget en faglært uddannelse i udlandet arbejdsmarkedsmæssigt, minder mere om en ufaglært end om en tilsvarende person, der har taget en dansk uddannelse. Uddannelsesstatistikken giver således ikke et retvisende billede af det reelle uddannelsesniveau for denne gruppe.
  • Ustabil variabel: Der foretages fremadrettet ikke en løbende opdatering af spørgeskemaundersøgelsen. Det betyder, at når nye indvandrere kommer til landet, vil de forsat stå som uoplyst og uddannelsesoplysningerne for gruppen vil langsomt blive forældede, og det er derfor svært at anvende variablen i udligningssystemet, da de byrdefordelingsmæssige konsekvenser løbende vil ændre sig over tid og medføre behov for justeringer.

De 34 kommuner i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu er:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby, Vallensbæk.

Læs  mere om samarbejdet på www.stopforskelsbehandlingen.nu

For yderligere information, kontakt venligst undertegnede.