Debat: Bashing mod Frederikshavn er næsten desperat forsøg på beholde gunstig særordning

Del artiklen:
Frederikshavn

Hovedstadskommunernes krav om at den kommunale udligning skal opveje forskelle i huspriser er rent planøkonomi, skriver to borgmestre på vegne af Bedre Balance i dette debatindlæg. “Vi har da ikke lavere kommuneskat i den ende af kommunen, hvor boligpriserne er højere”.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

Debatindlæg af borgmester Torben Hansen, Randers, og  borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg, på vegne af Bedre Balance

I forrige uge kom nyheden om hvilke statslige arbejdspladser, der flytter til andre kommuner rundt om i landet. For at vise det attraktive ved at flytte med sin arbejdsplads, beskrev Frederikshavn nogle fordele ved at flytte til det nordjyske – herunder at det er billigt at bo i Frederikshavn.

Dette uskyldige brandingtiltag fik hovedstadskommunernes talsmand til at kaste sig over Frederikshavn. Budskabet fra hovedstadskommunerne er tilsyneladende, at hvis borgerne har så mange flere penge mellem hænderne i Frederikshavn, så skal de beslaglægges af kommunen, så de hårdt prøvede (velhavende) hovedstadskommuner ikke skal sende flere penge til provinsen gennem udligningen.

Skal udligning kompensere for markedskræfterne?

Det ser ud til, at hovedstadskommunerne vil bevare deres gunstige særordning ved at argumentere for, at udligningssystemet skal kompensere for de højere boligpriser i hovedstadsområdet. Mener hovedstadskommunerne virkelig, at udligning skal bruges til at kompensere for markedskræfterne? Er de høje boligpriser ikke udtryk for udbud og efterspørgsel? Og selvom det betyder højere boligudgifter nu og her, så betyder det vel også en langt større opsparing i boligen, som man ikke har i provinsen? Her må man i stedet lægge til side på anden vis, fx ved en større pensionsopsparing.

Lad os komme med et eksempel: I provinsen er kommunerne typisk langt større end i hovedstaden, fordi vi i langt højere grad har gennemført kommunesammenlægninger. Det betyder, at vi inden for den enkelte kommune kan have store forskelle i boligpriser fra område til område. Men vi har da ikke lavere kommuneskat i den ende af kommunen, hvor boligpriserne er højere, og hvor det typisk er de mere velhavende, der bor! Det vil være den naturlige konsekvens af hovedstadskommunernes argumentation, og det viser, hvor absurd den er.

Udligning skal sikre, at alle kan levere samme service til borgerne

Lad os vende tilbage til det, som kommunal udligning i virkeligheden handler om. Vi har påviselige forskelle i de økonomiske muligheder i kommunerne, og dermed behov for en udligning for at kunne levere den samme service til borgerne. Frederiksberg bruger 37 % mere på dagtilbud end Frederikshavn og 22 % mere på ældreområdet. Og alligevel er kommuneskatten i Frederikshavn 3,4 %-point højere end på Frederiksberg.

Systemet er ikke godt nok i dag. De gamle, udtjente dele af systemet trænger til at blive skiftet ud og ikke bare lappet på.

Vi skal have et énstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem, som sikrer, at alle kommuner har tilstrækkelig finansiering til den samlede kommunale opgavevaretagelse, og som betyder, at alle kommuner vil være omfattet af de samme regler!

 

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her