LA-minister: Regeringen ønsker stadig flere flygtninge i job

Del artiklen:

Uanset om man er her midlertidigt eller permanent som flygtning, skal man forsørge sig selv, lyder det fra LA-minister, som dermed understreger uenigheden mellem regeringen DF om flygtninges adgang til arbejdsmarkedet.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Rikke Gjøl Mansø, Ritzau

Mens regeringen og DF bag lukkede døre fortsætter de tilspidsede forhandlinger om en skatteaftale og et nybrud i udlændingepolitikken, fremlagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) mandag Økonomisk Redegørelse.

Det er en status over dansk økonomi, hvor økonomi- og indenrigsministeren blandt andet lagde vægt på, at det er vigtigt at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i arbejde.

– Det er fortsat regeringens politik, at vi ønsker, at de flygtninge, der får asyl i Danmark, skal kunne bidrage til det danske arbejdsmarked. Det er jo bedre, at de forsørger sig selv, end at du og jeg skal forsørge dem.

Spørgsmål: Også hvis de er her midlertidigt?

– Det er vores politik – om de er her midlertidigt eller fast – at folk hellere skal forsørges af sig selv end af de danske skatteydere, sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Dansk Folkeparti kræver i forhandlingerne om en ny udlændingeaftale, at udgangspunktet vendes på hovedet, så flygtninge med midlertidig beskyttelse ikke skal integreres, men forberedes på deres hjemsendelse.

Det betyder, at flygtninge som hovedregel ikke skal arbejde eller modtage uddannelse.

Danske virksomheder må erkende, at den danske befolkning har den størrelse, den nu engang har – og ikke se flygtninge som en arbejdskraftreserve, betoner udlændingeordfører Martin Henriksen (DF):

– Hvis jeg skal vælge mellem, at en virksomhed skal kunne ansætte et par personer ekstra på den ene side eller på den anden side kunne overlevere et land, der hænger værdimæssigt og kulturelt sammen, til vores efterkommere, så vælger jeg det sidste.

I den forbindelse så støttepartiet gerne, at integrationsgrunduddannelsen, også kaldet IGU’en, skrottes helt – eller i hvert fald annulleres for flygtninge på midlertidigt ophold.

IGU’en er et toårigt forløb, der kombinerer uddannelse og lønnet virksomhedspraktik for at få flere flygtninge i arbejde.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille understregede adskillige gange under fremlæggelsen af Økonomisk Redegørelse, at intet af det, han sagde, skulle ses som et indspark i de pågående forhandlinger.

/ritzau/